Hành trình đến Mỹ du học của chàng trai Hải Dương từng học giỏi rồi sa sút vì tự mãn

Hành trình đến Mỹ du học của chàng trai Hải Dương từng học giỏi rồi sa sút vì tự mãn

Từng học giỏi rồi sa sút vì tự mãn, Nguyễn Hoàng Hưng (18 tuổi) đã kịp thời điều chỉnh để giành học bổng của Đại học Missouri, Mỹ.