“Ân hận lớn nhất của đời tôi là cho con đi du học”

“Ân hận lớn nhất của đời tôi là cho con đi du học”

Đây là tâm sự của một bác sĩ ở Hà Nội khi các con của anh được cho đi du học sớm và cái kết anh cảm thấy đó là nỗi ân hận lớn nhất của đời mình.

Trả nợ tiền học: 'Vòng tròn' luẩn quẩn cả đời của sinh viên Mỹ

Trả nợ tiền học: 'Vòng tròn' luẩn quẩn cả đời của sinh viên Mỹ

12 điều cần biết về định cư Mỹ

12 điều cần biết về định cư Mỹ