10 cách nói: ‘Hãy bình tĩnh’ trong tiếng Anh

10 cách nói: ‘Hãy bình tĩnh’ trong tiếng Anh

Động viên, nhắc nhở ai đó hãy giữ được bình tĩnh trong tiếng Anh là câu nói rất phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Hãy tham khảo 10 cách nói dưới đây nhé!

40 từ tiếng Anh viết tắt dân mạng hay dùng

40 từ tiếng Anh viết tắt dân mạng hay dùng

Những câu nói nịnh phụ nữ bằng tiếng Anh

Những câu nói nịnh phụ nữ bằng tiếng Anh