Ba tiệm thuốc tây của người Việt ở Little Saigon bị trộm

Ba tiệm thuốc tây của người Việt ở Little Saigon bị trộm

Video an ninh cho thấy kẻ trộm dùng xà beng nạy cửa định ăn cắp thuốc men tại ba tiệm thuốc tây của người Việt

Đi Mỹ: Mách nước cho bạn kinh nghiệm mua sắm từ A – Z

Đi Mỹ: Mách nước cho bạn kinh nghiệm mua sắm từ A – Z

Vợ chồng Hồng Vân sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp con gái lớn Xí Ngầu

Vợ chồng Hồng Vân sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp con gái lớn Xí Ngầu