Tạo não người trong phòng thí nghiệm, lằn ranh đạo đức đã bị vượt qua

Tạo não người trong phòng thí nghiệm, lằn ranh đạo đức đã bị vượt qua

Cộng đồng khoa học thế giới lo ngại một số nhà nghiên cứu thần kinh có thể đã đi quá giới hạn khi tạo ra não người trong phòng thí nghiệm, và thậm chí cấy ghép nó lên động vật.

Ông chủ Huawei dùng iPad, dân mạng Trung Quốc giận dữ

Ông chủ Huawei dùng iPad, dân mạng Trung Quốc giận dữ

Phu nhân ông Kim Jong-un xuất hiện sau 4 tháng vắng bóng

Phu nhân ông Kim Jong-un xuất hiện sau 4 tháng vắng bóng