» 
Ai có thể đi cùng tôi đến buổi phỏng vấn visa Mỹ?

Ai có thể đi cùng tôi đến buổi phỏng vấn visa Mỹ?

Sắp phỏng vấn xin visa Mỹ lần đầu nên tôi khá hồi hộp và muốn biết ai có thể đi cùng.

Tôi từng bị từ chối visa Mỹ, xin lại có khó không?

Tôi từng bị từ chối visa Mỹ, xin lại có khó không?

Triệu đô … cho một chiếc “thẻ xanh” định cư ở Mỹ

Triệu đô … cho một chiếc “thẻ xanh” định cư ở Mỹ